معصومه ابتکار
رئیس افتخاری
استاد
معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان حفاطت محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
سعید متصدی زرندی
رئیس شورای سیاست گذاری
دانشیار
معاون سازمان حفاظت از محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
مجتبی اردستانی
رئیس کنفرانس
دانشیار
رئیس دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
وب سایت: env.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: ardestan [at] ut.ac.ir
علیرضا نورپور
دبیر کنفرانس
دانشیار
دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
دبیر گرایش سیستم های انرژی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: env.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: noorpoor [at] ut.ac.ir
شینا انصاری
دبیر علمی کنفرانس
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت از محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
محمدرضا غفارپور
مشاور امور بین الملل کنفرانس
دانشیار
دانشگاه ایلی نویز، آمریکا
وب سایت: www.uic.edu
پست الکترونیکی: m.qafarpoor [at] yahoo.com
کمیته علمی
سید تیمور حسینی
عضو کمیته علمی
فرمانده پلیس راهور تهران بزرگ
پست الکترونیکی: epsm [at] ut.ac.ir
عین اله جهانی
عضو کمیته علمی
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس راهور ناجا
پست الکترونیکی: epsm [at] ut.ac.ir
Arslan Saral
عضو کمیته علمی
استاد
گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی Yildiz، ترکیه
وب سایت: www.yildiz.edu.tr/en
پست الکترونیکی: saral [at] yildiz.edu.tr
غلامرضا نبی بیدهندی
عضو کمیته علمی
استاد
دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
وب سایت: env.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: ghhendi [at] ut.ac.ir
ناصر مهردادی
عضو کمیته علمی
استاد
دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
وب سایت: env.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: mehrdadi [at] ut.ac.ir
مجید عمیدپور
عضو کمیته علمی
استاد
رئیس پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو
وب سایت: www.nri.ac.ir
پست الکترونیکی: amidpour [at] kntu.ac.ir
فریده گل بابایی
عضو کمیته علمی
استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب سایت: sph.tums.ac.ir/
پست الکترونیکی: fgolbabaei [at] tums.ac.ir
اصغر صدیق زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار
رئیس مرکز گداخت هسته ای سازمان انرژی اتمی
وب سایت: www.aeoi.org.ir
پست الکترونیکی: sadigzadeh [at] yahoo.com
ناصر حاجی زاده ذاکر
عضو کمیته علمی
دانشیار
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وب سایت: www.inio.ac.ir
پست الکترونیکی: inioas [at] inio.ac.ir
سعید گیتی پور
عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
وب سایت: env.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: gitipour [at] ut.ac.ir
مجید شفیع پور
عضو کمیته علمی
رئیس مرکز اموربین الملل و کنوانسیون ها
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: shafiepourm [at] yahoo.com
فریده عتابی
عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشکده علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
وب سایت: www.srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی: far-atabi [at] jamejam.net
ایرج کلهری
عضو کمیته علمی
مدیر HSE و کمیته بحران و پدافند غیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
وب سایت: www.niopdc.ir/
پست الکترونیکی: kalhorie [at] gmail.com
علیرضا پرداختی
عضو کمیته علمی
استادیار
دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
وب سایت: env.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: alirezap [at] ut.ac.ir
مجید بغدادی
عضو کمیته علمی
استادیار
دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
وب سایت: env.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: m.baghdadi [at] ut.ac.ir
جلال حسن
عضو کمیته علمی
استادیار
دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
وب سایت: vetmed.ut.ac.ir
پست الکترونیکی: jalalhassan [at] ut.ac.ir
محسن ناصری
عضو کمیته علمی
مدیرپروژه تغییرات آب وهوا سازمان حفاظت محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
مهناز مظاهری
عضو کمیته علمی
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت از محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
پروین فرشچی
عضو کمیته علمی
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
محمدهادی حیدرزاده
عضو کمیته علمی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
حسین محمدی
عضو کمیته علمی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
محمد کاظم رمضانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی بخش تحقیقات آفت کش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و معاون دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارتخانه جهاد کشاورزی
وب سایت: www.maj.ir/
پست الکترونیکی: kazem.ramezani [at] gmail.com
کمیته اجرایی
علیرضا نورپور
رئیس کمیته اجرایی
دانشیار
دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
دبیر گرایش سیستم های انرژی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: env.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: noorpoor [at] ut.ac.ir
زهرا سمائی
عضو کمیته اجرایی
معاون دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
ونداد متولی
عضو کمیته اجرایی
کارشناس دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
محمد رستگاری
عضو کمیته اجرایی
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
محمد آقایی
عضو کمیته اجرایی
کارشناس دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت از محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
مهدی ثامنی
عضو کمیته اجرایی
کارشناس دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت از محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: mehdisameni [at] gmail.com
مجید فدایی
عضو کمیته اجرایی
مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
نرجس قوامی
عضو کمیته اجرایی
کارشناس بیولوژی دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
حمیدرضا رحمن
عضو کمیته اجرایی
دانشجو دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
وب سایت: epsm.ut.ac.ir
پست الکترونیکی: hamidrezarahman [at] ut.ac.ir
نسیم هاشمیان
عضو کمیته اجرایی
دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه تهران
وب سایت: epsm.ut.ac.ir
پست الکترونیکی: nsm.hashemian [at] ut.ac.ir
کمیته صنعت
علیرضا نورپور
رئیس کمیته صنعت
دانشیار
دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
دبیر گرایش سیستم های انرژی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: env.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: noorpoor [at] ut.ac.ir
زهرا سمائی
عضو کمیته صنعت
معاون دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
ونداد متولی
عضو کمیته صنعت
کارشناس دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
مهدی ثامنی
عضو کمیته صنعت
کارشناس دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت از محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
زهرا جباری برجسته
عضو کمیته صنعت
معاون دفتر آب و خاک سازما حفاظت محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: zb.jabbari [at] gmail.com , zbjabbari [at] doe.ir
فاطمه اکبرپور
عضو کمیته صنعت
عضو سازمان حفاظت از محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
مهدی گندمکار
عضو کمیته صنعت
عضو سازمان محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
شهرام سپهرنیا
عضو کمیته صنعت
رئیس گروه پایش آلودگی هوا وصدای محیط، سازمان حفاظت محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
مژگان تاران
عضو کمیته صنعت
عضو سازمان حفاطت محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
داوود میرشکار
عضو کمیته صنعت
مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
امیدرضا تونی
عضو کمیته صنعت
رئیس اداره نظارت و پایش محیط زیست استان البرز
وب سایت: www.doe.ir/
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
جمال حاجی عبدالهی
عضو کمیته صنعت
مدیر گروه HSE مرکز علمی کاربردی مرکز تحقیقات لاستیک
وب سایت: -
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
بابک صادقیان
عضو کمیته صنعت
رئیس اداره آزمایشگاه های استان اصفهان
وب سایت: -
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
کیوان رحیمی
عضو کمیته صنعت
معاون نظارت و پایش استان البرز
وب سایت: -
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
سعید یوسف پور
عضو کمیته صنعت
معاون نظارت و پایش استان اصفهان
وب سایت: -
پست الکترونیکی: - [at] doe.ir
رضا خدارحمی
عضو کمیته صنعت
کارشناس مسئول ضایعات و پساب دفتر محیط زیست و سلامت غذا
پست الکترونیکی: rezakhodarahmi [at] yahoo.com