1. راهنما ارائه مقالات
قالب ارائه مقالات بصورت شفاهی یا پوستری در وبسایت کنفرانس قرار گرفته است.
2. آخرین مهلت ثبت نام نهایی
آخرین مهلت ثبت نام نهایی و ارسال فیش واریزی برای شرکت در کارگاه های آموزشی و ارائه مقالات تا 6 اردیبهشت ماه 1395 می باشد.
3. اولین کنفرانس نمونه برداری و پایش آلاینده های محیط زیست
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد نخستین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پایش آلاینده های محیط زیست توسط دانشگاه تهران و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست از 12 اردیبهشت ماه سال جاری بمدت سه روز برگزار می شود.
4. گواهی شرکت در کارگاه های آموزشی
5. نمایه مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
6. هم اندیشی پایش آلودگی های محیط زیست / تمام واحدهای صنعتی مشمول خوداظهاری و پایش هستند
دکتر ابتکار در هم اندیشی پایش آلودگی های محیط زیست گفت: 66 آزمایشگاه مختص سازمان محیط زیست و حدود 300 آزماشگاه معمتد تحت نظر سازمان محیط زیست در سراسر کشور فعالیت می کند که ارتقا آن ها بسیار مهم است از این رو علاوه بر برگزاری هم اندیشی امروز قرار است نشستی مشترک با دانشگاه تهران در اردبیهشت ماه سال آینده نیز برگزار شود که در آن مشکلات و موانع در راستای وظایف آزمایشگاه های معتمد مطرح و برطرف شود.