برای دریافت غرفه در نمایشگاه، باید ابتدا به عنوان شخص حقوقی در سایت ثبت نام کنید. سپس فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم درخواست اجاره غرفه

لطفا برای اطلاع از ظرفیت موجود غرفه ها قبل از تکمیل فرم و واریز وجه با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.

هزینه اجاره غرفه را به شماره حساب  5225386926 بانک ملت شعبه دانشگاه تهران، کد 67397 به نام دانشکده محیط زیست، شناسه واریز 1123  واریز نمایید.